227007
#12 in Books about evolutionary psychology
Use arrows to jump to the previous/next product

Reddit reviews on The Robot's Rebellion: Finding Meaning in the Age of Darwin

Sentiment score: 1
Reddit mentions: 2

We found 2 Reddit mentions of The Robot's Rebellion: Finding Meaning in the Age of Darwin. Here are the top ones.

Found 2 comments on The Robot's Rebellion: Finding Meaning in the Age of Darwin:

u/AdActa · 7 pointsr/Denmark

Det er et fascinerende eksempel!

Jeg er utrolig inspireret af den canadiske psykolog Keith Stanovich, som er en af de førende forskere inden for det specifikke felt i psykologien.

Den bedste og mest tilgængelig bog er "The Robots Rebellion" Som jeg ikke kan anbefale nok. Men, den handler om mange flere ting end bare rationalitet og intelligens.

Han har også skrevet "Rationality and the Reflective Mind" som specifikt handler om rationalitet og intelligens. Den er en lille smule fagtung, og det er svært for mig at vurdere, hvor svær den er for lægmand. Men du er meget velkommen til at skrive til mig og spørge om enkeltdele, hvis du giver dig i kast med den,

Endelig har Stanovich, sammen med en række kolleger, skrevet en bog om rationalitet som et målbart parameter, hvor de forsøger at opstille en gennemgående skala for rationalitet på linje med de klassiske IQ tests. "The rationality quotient" Jeg har ikke læst den, men den er allerøverst på min læseliste.

u/RandyMFromSP · 1 pointr/books

The Robot's Rebellion by Keith Stanovich is a good follow-up to The Selfish Gene. Kind of builds on Dawkin's ideas and is a very interesting read.